OM

Om ett verk är regn, är jag – som regissör – det stuprör som samlar dropparna så att publiken kan dricka stora klunkar.

TANKAR

Jag drömmer om en operakonst som ställer sig i samhällets mitt och diskuterar de universella och existentiella frågorna. Spänningsfältet där det svartaste av drama kan tippa över till rå humor är för mig ett essentiellt medel för att diskutera dessa frågor med publiken och samtidigt göra det på ett underhållande och lustfyllt sätt.

Dan Turdén

VAR BÖRJADE DET?

Dan Turdéns operaintresse väcktes när han som 19-åring var statist på Göteborgsoperan och blev bergtagen av Yannis Houvardas inscenering av Richard Strauss’ Elektra. Sedan dess har hans strävan varit att skapa scenkonstverk som med ett direkt publiktilltal placerar operan i vår samtid.

Läs mer

Sedan sin examen från masterprogrammet i operaregi på Operahögskolan i Stockholm 2014 har Turdén varit professionellt verksam bl a vid Kungliga Operan, Dramaten, Östersjöfestivalen i Berwaldhallen, Uppsala Universitet, Estrad Norr, Opera Hedeland och Operahögskolan.

Dan Turdén föddes i Norrköping som son till skådespelarna Yvonne Lundequist och Walter Turdén. Som kuriosa kan nämnas att han som 5-åring debuterade som griskulting i musikalen Grisen som ville banta på Östgötateatern. På gymnasiet studerade han på Estetiska programmets musikgren med tuba som huvudinstrument. Fast besluten om att bli skådespelare studerade han på Nordiska folkhögskolans teaterlinje, Skara skolscen och slutligen kandidatprogrammet i skådespeleri på Teaterhögskolan i Stockholm 2004-2008.

Turdén avslutade sin masterutbildning på Operahögskolan med att regissera Jaques Offenbachs operett Pierrette & Jacquot på Malmö Opera. Under 2014 var Turdén även finalist i den internationella tävlingen i operaregi: Ring Award. Som enda svensk i tävlingens historia var han först att kvalificera sig i en mycket hård konkurrens.

2007 grundade Turdén det fria operakompaniet Kamraterna och har sedan dess varit både dess ordförande och konstnärlige ledare. Sedan 2011 har Kamraterna under Turdén ledning etablerat sig som ett komplement till de stora institutionerna genom att i mindre skala men med stor övertygelse utmana och utveckla operan vad gäller form, aktualitet och arbetsmetoder. Kamraterna vill, utan att göra avkall på operans särart, bevisa att opera är en levande och samtida konstform.

VAD JAG STÅR FÖR KONSTNÄRLIGT

Om ett verk är regn, är jag – som regissör – det stuprör som samlar dropparna så att publiken kan dricka stora klunkar. På det sättet är jag den förmedlande länken mellan upphovsman, aktör och publik. Därför krävs att jag ställer mig i så nära kontakt med verket som möjligt för att kunna göra en adekvat analysen som sedan grundlägger tolkningen. Den kommunikation som måste uppstå mellan aktör och publik är en självklara utgångspunkt för mig.

På samma sätt som regnet inte har ett enskilt ursprung utan är ett kretslopp ser jag konstformen opera som ett föränderligt kretslopp där ett enskilt verk vid varje tidpunkt måste uppfinnas på nytt. Det historiska perspektivet kan bara benämnas i efterhand och all konst som inte står i dialog med sin samtid blir ett museum över sig själv.

Jag drömmer om en operakonst som ställer sig i samhällets mitt och diskuterar de universella och existentiella frågorna. Spänningsfältet där det svartaste av drama kan tippa över till rå humor är för mig ett essentiellt medel för att diskutera dessa frågor med publiken och samtidigt göra det på ett underhållande och lustfyllt sätt.

”Lustfyllt, tryggt och inspirerande!”

”Att jobba med Dan är lustfyllt, tryggt och inspirerande! Han är förberedd och har en tydlig vision, men ger samtidigt mycket frihet och är prestigelös. Dan skapar ett skönt klimat för alla att jobba i. Jag ser fram emot nästa gång jag har chansen att arbeta tillsammans med Herr Turdén!”

Miriam Treichl, mezzo soprano

“Kompromisslös passion”

“I Dan Turdén möter jag en scenkonstnär som i sin kompromisslösa passion för opera värnar om äkta kommunikation i sina uppsättningar.“

Ulrika Tenstam, mezzo soprano